תנאי שימוש

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה
התקשרות מחייב בינך לבין
"INOKIM ISRAEL", לכל
דבר ועניין, לכן הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין
הצדדים.

 

1.1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים
כאחד.

1.2. האתר משמש כחנות (להלן: "החנות")
אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים. כל אדם שהוא תושב מדינת
ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה בחנות.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו
על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין " INOKIM
ISRAEL ", לכל דבר ועניין,
לכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.4. גלישה
באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך
מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

 1.5 מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך
לרכוש מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים: 1.5.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

1.5.2. אם
ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב" INOKIM ISRAEL " או בצדדים שלישיים כלשהם.

1.5.3. אם
הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם " INOKIM ISRAEL " " או מי מטעמה.

 1.5.4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור
מוצרים שרכשת באתר  " INOKIM
ISRAEL " " 1.5.5. אם
כרטיס האשראי שברשותך נחסם, גנוב או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.5.6.
במידה ולא קיים מלאי זמין למכירה אשר טרם עודכן בחנות.

 1.5.7 הגבלת פרטיות - בית העסק מתחייב שלא להעביר
פרטים אישיים ופרטי אשראי של לקוח לצד ג׳

2. אודות
המכירה והמוצרים

2.1 ברנדס
מאפשרת לרכוש מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובמחירים אטרקטיביים, וניתנת אחריות מלאה
מהמעבדות במורשות על כל המוצרים.

 2.2. ניתן לקבל פרטים אודות כל מוצר באתר או
ליצור קשר עם החנות בטלפון או במייל.

 2.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את
המוצר המבוקש ולאחר מכן ללחוץ על "הוסף לסל". לאחר אימות הפרטים כמשתמש
רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כדי
שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל
להבטיח את ביצוע ההזמנה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע " INOKIM ISRAEL " בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה
ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל או/ו
בטלפון תוך שלושה ימי עסקים. חשוב להבהיר, הרשמה ל" " INOKIM ISRAEL " מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות " INOKIM
ISRAEL ", אשר נמנים על
תפוצת הדיוור הישיר של
" " INOKIM ISRAEL 

".
2.4מבצעים, הטבות והנחות הנהלת
האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו
של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין
שעניינו במבצעים, הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או
לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
אין באמור כדי לגרוע מזכותך להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע
להם ובהתאם לסכום הנקוב בהם 3

3. ביטול
רכישות - "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),
התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" 3.1. ניתן לבטל רכישת
מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח
בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות. לא ניתן לבטל עיסקה של
מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה 3.2. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –
, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב
פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין
הפרטים שנמסרו לך, רשאים
" " INOKIM ISRAEL " או
בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים
חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי. אתה רשאי להחזיר " INOKIM
ISRAEL " את המוצרים שרכשת
עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר.
הנך רשאי לבטל שירותים שרכשת בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שביטול כאמור ייעשה
לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות היה אמור להינתן. כמו כן לא
תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, לרבות
מחשבים בקונפיגורציה מיוחדת או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה. 3.3. סכום הזיכוי
המקסימלי יהיה הזיכוי אותו שולם עבור המוצר, החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין
נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, עובדן זמן וכו' אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר
באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח. 3.4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה
חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר
באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 3.5.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את
המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר. 3.6. לא ניתן להחזיר מוצרים
אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש החנות תהא רשאית לבטל עיסקה
או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 3.6.1. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר
המוצר ובין אם בתיאור המוצר 3.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית
אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין 3.6.3. במקרה של כוח עליון , פעולת
מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין 3.6.4. במידה
ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. 3.6.5. הודעה על ביטול העיסקה
תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה. 3.6.6.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או
להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון 3.6.7.
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד
שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר
אצל צד שלישי. 4. שיטת המכירה בחנות 4.1. מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע
מראש. הגולש בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ
לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה). ניתן לרכוש את המוצרים שעות ביממה.

 5. אספקת והובלת המוצרים

 5.1. שימו לב! באחריות הלקוח לבדוק התאמת המוצר
ושלמותו להזמנתו לפני התקנתו, לא יתקבלו שום תלונות לגבי התאמת
המוצר/הצבע/הגודל/החלוקה וכו' לאחר ההתקנה 5.2. יש לבדוק שלמות המוצר בקבלתו
ובמידה של בעיה להודיע לנו מיידית באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני. 5.3. החנות
תדאג לספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא
אם צויין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי. 5.4. החנות ו/או
הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 5.5. כוח עליון
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. 5.6.
שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 5.7. כל
סיבה שאינן בשליטת החברה. 5.8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או
הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם
הלקוח 5.9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים
רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. 6. דמי משלוח 6.1.
במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. 6.2.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום
ומועד האיסוף. 6.3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי
משלוח. לקוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה והמוצר יחזור לחנות, יחוייב
שוב בדמי המשלוח כדי שהחבילה תישלח שוב.

 7. כללים נוספים

7.1. הנהלת
החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי
שיקול דעתה הבלעדי מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 7.2.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות. 7.3. החנות לא תהא
אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל
חשבונו. 7.4. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח. 7.5. הלקוח יהיה
אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם
נכתב אחרת. 7.6. אייקונים
(ICONS) כל מידע ו/או
תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני
לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
שימוש בהם והצגתם מותנית באישור בכתב ממפעילת האתר. 7.7. רישומי המחשב של החנות
בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 7.8 המחירים
המוצגים באתר כוללים מע"מ.

 8. שירות לקוחות

8.1. כל
שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע
על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות במייל או
בטלפון. הישארו בקשר

9. תנאי האחריות

 

9.1 האחריות מוענקת בזאת על ידי חברת אינוקים בע"מ,

ח.פ. 514917509 (להלן: החברה) לרוכש של המוצר

בסניפי החברה, כפי שמופיעים באתר החברה בכתובת

/https://www.inokim.com

9.2 החברה תהיה אחראית לתקן, בעצמה או באמצעות אחר

מטעמה, כל ליקוי, פגם או קלקול שמתגלה במוצר במהלך

תקופת האחריות שמקורו בחומר הייצור או בהליך הייצור

בלבד, בלא תמורה - והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין,

לרבות תקנות הגנת הצרכן (שירות ואחריות לאחר

מכירה), תשס"ו.2006-

9.3 יאוחר מתום עשרה (10) ימים מהיום שבו נמסר המוצר • החברה תפעל
לתיקון הקלקול בהקדם האפשרי ולא
לתחנת השירות או מתום שבועיים (14 ימים) מהיום שבו

נמסר המוצר לנקודת המכירה, לפי העניין. במקרה של

מסירת המוצר למשווק המורשה, תפעל החברה לתקן את

הקלקול תוך שלושה שבועות מיום המסירה של המוצר אל

המשווק המורשה. שבתות וחגים אינם באים במניין הימים

לתיקון הקלקול.

9.4 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם

לסוג ואופי הקלקול, לתקן או להחליף את החלק

המקולקל. בנסיבות בהן לא ניתן יהא לתקן את הקלקול או

להחליף את החלק המקולקל, תספק החברה לרוכש מוצר

חלופי שווה ערך למוצר שנרכש בהתאם להוראות הדין.

9.5 יש לקרוא את הוראות ההפעלה של המוצר לפני השימוש

9.6 חריגים:

אחריות החברה לפי סעיף 1 לא תחול במצבים בהם

הקלקול נגרם כתוצאה של אחת מן הנסיבות הבאות:

9.7 מעשה או מחדל מכוון או רשלני של הרוכש או צד שלישי

אחר.

9.8 שימוש במוצר שלא למטרה לשמה נועד, או שימוש

והסביבה או שימוש באביזרים שלא סופקו על ידי החברה שאינו סביר במוצר
לרבות סוג השימוש, תנאי השטח

או משווק מורשה מטעמה;

מקוריים, ובלבד שאין מדובר בנסיבות שנובעת מהפרת ידי החברה, לרבות
באמצעות חלקי חילוף שאינם נעשה בו שינוי אחר כלשהו על ידי גורם שאינו מוסמך על 9.9
המוצר פורק או תוקן או טופל באופן בלתי הולם או

חיובי החברה לפי תעודת אחריות זו או הוראות הדין;

אחרת של תנאי השימוש או האחריות של המוצר; 9.10 מקרי שבר, שימוש לקוי
או תחזוקה לקויה (קורוזיה )או כל הפרה

מאוחר ממועד מסירת המוצר לרוכש. 9.11 קלקול שנגרם כתוצאה מכוח עליון
שהתרחש במועד

מבלי לגרוע מן האמור, האחריות לא תחול על פגיעות

וכיוצא באלה. במעטה החיצוני של המוצר, כגון: שריטות, קילופי צבע

במקרה בו תקבע החברה, לפי שיקול דעתה, כי הקלקול

נובע מנסיבות שאינן מכוסות במסגרת האחריות (כאמור

את המוצר, על פי הצעת מחיר שתסופק על ידי החברה. לאשר את התיקון או
ההחלפה בתשלום, ככל שניתן לתקן התיקון או ההחלפה לפי אופיים וסוגם. הרוכש יתבקש
בסעיף 7 לעיל), תהא רשאית החברה לדרוש תמורה בעד

 

מגבלות אחריות:

9.12 האחריות בתעודת אחריות זו מוגבלת במפורש לתיקון

מכוח הדין החל. נזקים מעבר לאחריות המסופקת בתעודה זו ולמוטל עליה כל
אחריות כלפי הרוכש או מי מטעמו בגין קלקולים או או החלפת מוצר מקולקל כמפורט לעיל.
לחברה לא תהא

אך ורק לאדם אשר רכש את המוצר מידי החברה או 9.13 האחריות כאן אינה
ניתנת להעברה או להמחאה וניתנת

משווק מורשה מטעמה.

תוצאתי, נסיבתי, אובדן רווח (ישיר או עקיף), פגיעה 9.14 החברה (לרבות
כל גורם מטעמה) אינה אחראית לנזק

במוניטין או נזק כספי אחר אשר יגרמו, במישרין או

בעקיפין, לרוכש או צד שלישי אחר כתוצאה משימוש

הנלווים למוצר. במוצר או אי שימוש בו, לרבות בחלקים או הרכיבים

9.15 ככל שאין מגבלה על פי הדין החל, אחריות החברה על

פי תעודת אחריות זו תהא מוגבלת לסך כולל של עלות

המוצר במועד הרכישה.

זיהוי אחר על המוצר או כפי שהופיע על חשבונית מימוש האחריות כפוף
לקיומו של מספר סידורי או אמצעי

הרכישה של המוצר במועד הרכישה. החשבונית המופיעה

במערכות החברה תשמש כראיה לנכונות תוכנה.

אחריות תינתן רק בהצגת תעודת האחריות המקורית

בצרוף חשבונית רכישה

תקופת האחריות: 12 חודשים מיום הרכישה למעט חריגים (כמו שצויין באתר
המכירה )

תקופת האחריות על הסוללה בכול מכיר חשמלי : חצי מתקופת האחריות 

9.16 אין אחריות על המטען.

9.17 אחריות על מוצרים נלויים לתקופת זמן של 3 חודשים